Nami organizované swapy

Najbližšie udalosti a história swapov
swapnito, Piešťany, swap kníh
Swap kníh

ARTA Piešťay            22/10/2022

                                 10:00 - 16:00 

swapnito, Piešťany, swap oblečenia
Swap oblečenia

ARTA Piešťay            20/08/2022

                                 10:00 - 16:00 

swapnito, Martina Valková, swap oblečenia, Piešťany
Swap oblečenia

PIC Piešťany     20/11/2021

swapnito, swap kníh, Piešťany
Swap kníh
Piešťany 18/09/2021

Sleduj nás na sociálnych sieťach!

Made with ‌

Drag and Drop Website Builder