swapnito je zapojené do súťaže o grant od TTSK

swapnito je zapojené do súťaže o grant

V rámci rozvoja našich aktivít sme sa zapojili do súťaže participatívneho rozpočtu Trnavskej župy o grant vo výške 4760€. Dôvod zapojenia je prostý – swapnito potrebuje financie na organizovanie swapov.

Doteraz sme zorganizovali už 10 swapov s priemernou účasťou až 200 ľudí. Väčšina týchto swapov bola založená na dobrovoľnom príspevku, čo na konci dňa spôsobilo to, že swapnito nemalo dostatočné zdroje na financovanie udalostí, čo nás obmedzovalo v možnostiach napredovania.

swap oblečenia piešťany dobrovoľníci swapnito
swapnito dobrovoľníčka rozprávajúca sa s dôchodkyňou počas swapu oblečenia
priestory ARTA Piešťany počas swapu oblečenia v Piešťanoch so swapnito
ceduľa detského oblečenia na swape oblečenia so swapnito

Ako swapnito sa podieľame na tvorení kraja a na rozvoji kultúry v meste Piešťany. Týmto grantom budeme v roku 2023 schopí zorganizovať až 6 swapov, na ktorých sa môže podielať až 20 dobrovoľníkov. V roku 2022 sme priviedli do Piešťan upcyclistov ako goldcustoms a do.oci, ktorí opravujú alebo upravujú už použité oblečenie a zažívajú veľký úspech na našich udalostiach. Na najbližšom swape plánujeme mať až 5 takýchto upcyclistov, aby sme zväčšili ponuku zaujímavých upcyclovaných kúskov pre našich návštevníkov.

Nenechaj si ujsť novinky a sleduj nás na sociálnych sieťach!

Čo pokryjeme zo získaného rozpočtu TTSK?

V rámci nášho rozpočtu potrebujeme pokryť najmä priestory. Či už sú to priestory na organizovanie v ARTA Piešťany, s ktorými veľmi radi a aktívne spolupracujeme alebo priestory na skladovanie vecí potrebných na organizáciu swapu.

Taktiež potrebujeme zabezpečiť našich drahých dobrovoľníkov, aby sa na swape cítili čo najpríjemnejšie, a teda im zabezpečiť stravu na celý deň.

Mimo toho potrebujeme pokryť náklady na digitálnu reklamu, aby sme mohli rýchlejšie šíriť naše myšlienky a zároveň zaznamenávať budovanie swpanito (platenie WEB hostingu a domény). Navyše, na swape sa dokáže vždy objaviť niečo, čo nás vie prekvapiť. Často potrebujeme kupovať vešiaky či štendre z dôvodu, že sa stále rozrastáme. Všetky náklady vidíš popísané nižšie v tabuľke alebo na stránke TTSK. 

swapnito rozpočet grant TTSK

Rozpočet swapnito v grante od TTSK

Ako hlasovať pre swapnito?

  1. Bež na stránku TTSK.
  2. Vyber si projekt, za ktorý by si chcel/-a hlasovať (budem veľmi radi, ak to bude ten náš!)
  3. Zahlasuj pomocou tvojho telefónneho čísla.

Sleduj nás na sociálnych sieťach!

Created with ‌

Website Design Program